+5° Kechasi +1°
Toshkent (Bugun, 23 fevral)

Bugungi valyuta kurslari:

$ 12 495.03 so'm (+19.52 so'mga)
135.13 so'm (+0.04 so'mga)
13 494.63 so'm (+23.57 so'mga)

Jamiyat yangiliklari

Barchasi